GoedBericht.nl logo
English Blog

complot in het Sanhedrin

14-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 14 maart in Benthuizen

Vanaf de dag dat Lazarus werd opgewekt, beraadslaagt het Sanhedrin om Jezus te doden. Want ze vrezen dat Jezus’ aanhang onder het volk zo groot zal worden, dat de Romeinen zullen komen om het Sanhedrin de macht te ontnemen over de tempel en het volk. Zonder zich daarvan bewust te zijn, doet de hogepriester Kajafas in dat verband een zeer bijzondere profetische uitspraak! Terwijl de Joodse leiders beraadslagen Jezus op te pakken, vertrekt deze in het verborgene naar een plaats met de naam Efraïm. Deze naam herinnert direct aan de zoon van Jozef aan wie de eerstgeboorte-zegen werd toegekend: een volheid van natiën…

Powered by RedCircle

Delen: