GoedBericht.nl logo
English Blog

genade & vrede

07-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 7 januari 2018 in Den Haag

Al Paulus’ brieven beginnen standaard met de groet: genade en vrede! Ook enkele van de ‘besnijdenis-brieven’ vangen ermee aan. Beide woorden vatten de sfeer samen waarin God de Vader ons zegent. Ze beschrijven geen deugden of idealen die wij zouden nastreven maar feiten van waaruit we (mogen) leven.

Powered by RedCircle

Delen: