GoedBericht.nl logo
English Blog

gaat Rusland ook Israël aanvallen?

27-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet
27 februari 2022, Benthuizen

Volstrekt onafhankelijk van de actualiteit, zijn oplettende Bijbellezers allang op de hoogte van een grootse aanval vanuit het Noorden op het gebied van (en rondom) Israël. Voorzeggingen die tot op vandaag onvervuld zijn. In Daniël 11 lezen we van “de koning van het Noorden” die in de eindtijd “het Sieraadland” zal bezetten maar daar ook aan zijn einde zal komen. En in Ezechiël 38 en 39 is sprake van “Gog en Magog” die vanuit het uiterste noorden, samen met vele volken, het beloofde land zullen aanvallen maar “op de bergen van Israël” een complete nederlaag zullen lijden.
Maar geraakt door het nieuws over de recente Russische inname van de Oekraïne en door de dreiging van nog meer oorlog, verliezen nogal wat gelovigen de nuchterheid om de betekenis van de actuele ontwikkelingen Bijbels te kunnen inschatten. En in plaats van de krant te lezen bij het licht van de Schrift, keren sommigen dat om en lezen de Schrift bij het licht van de krant. Dat leidt onherroepelijk tot missers en uitglijders. En dat in een tijd waarin het meer dan ooit aankomt op vastheid vanuit het Woord!

Powered by RedCircle

Delen: