GoedBericht.nl logo
English Blog

Filantropie Van GOD

11-10-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 11 oktober 2015 te Zoetermeer

Filantropie komt van een Grieks woord dat ‘liefde voor de mens(heid)’ betekent. Wij gebruiken het woord voor initiatieven om allerlei nood in de wereld te lenigen. In het Nieuwe Testament komt het woord twee keer voor. De inwoners van Malta (Hand.28) bewezen ongewone menslievendheid. En in Titus 3 noemt Paulus het als eigenschap van God. God is filantropisch! En dat is aan het licht getreden. Waarin dan wel? En voor wie? En vooral: wat werkt het uit?

In deze samenkomst komen de eerste verzen van Titus 3 voor het voetlicht.

Powered by RedCircle

Delen: