GoedBericht.nl logo
English Blog

één staat tot vier

16-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet
16 april 2023, Den Haag

Jezus werd gekruisigd “en met Hem twee anderen aan weerszijden en in het midden Jezus”. Jazeker, Jezus bevond zich tussen vier andere gekruisigden. Jezus’ kleed werd vervolgens verloot onder vier Romeinse soldaten. En er stonden vier vrouwen bij het kruis toen Jezus de zorg voor zijn moeder Maria overdroeg  aan een discipel wiens identiteit verborgen wordt gehouden. Vanwaar die telkens terugkerende vier? En waar staat dat ene kruis of dat ene kleed voor? En waar verwijst die ene geheimzinnige discipel naar? Dat moet wel betekenis hebben…!

Powered by RedCircle

Delen: