GoedBericht.nl logo
English Blog

de zonen Gods in Genesis 6 (II)

28-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 28 juli 2019 in Zoetermeer

Vlak voor de geschiedenis van de zondvloed lezen we in Genesis 6 over “de zonen Gods” die gemeenschap hadden met “de dochters van de mens”. Het nageslacht dat zij voortbrachten heet “de nephilim” (lett. gevallenen). De brieven van Petrus en Judas verwijzen naar deze geschiedenis. Petrus spreekt van “geesten in de gevangenis” die in de dagen van Noach ongehoorzaam waren en aanleiding gaven tot de zondvloed. En Judas spreekt over engelen die hun oorsprong ontrouw werden en uitzonderlijke hoererij pleegden, van dezelfde orde als later in Sodom en Gomorra. Juist het ‘Nieuwe Testament’ maakt glashelder wat in de (pakweg) zeven eeuwen voorafgaand aan de zondvloed heeft plaatsgevonden!

Powered by RedCircle

Delen: