GoedBericht.nl logo
English Blog

de zendingsopdracht

03-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet
3 december 2023, Urk

De woorden waarmee het Matteüs-evangelie afsluit, staan bekend als ‘de grote opdracht’ of ‘de zendingsopdracht’. Omdat aan Jezus Christus alle volmacht is gegeven in hemel en op aarde, worden de elf discipelen erop uitgestuurd om alle natiën te maken tot discipelen. Te beginnen in Jeruzalem en Israël, zo wordt elders benadrukt. Het bijzondere echter is: de elf zijn nooit verder gekomen dan de prediking aan het volk. Zij peinsden er niet over om naar de overige natiën te gaan zolang Israël nog geen discipel was. Dat betekent dat de vervulling van ‘de zendingsopdracht’ wacht tot aan “de voleinding van deze aeon”. Niet ‘de kerk’ maar Israël zal (het overblijfsel van) alle natiën in die dagen tot discipelen maken.

Powered by RedCircle

Delen: