GoedBericht.nl logo
English Blog

de wet & het nieuwe verbond (2)

09-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 9 mei 2021 te Benthuizen

In deze toespraak wordt het vervolg van Romeinen 7 besproken (vanaf vers 7). Over de complexe strijd die ontstaat bij degene die het gebod van “je zult niet begeren” opvat als “je mag niet begeren”. In de praktijk wordt “het gebod ten leven” dan juist ten dode. De wet prikkelt de zonde. Dat komt omdat Gods wet dan niet als belofte wordt gelezen (“je zult”) maar als een commando. Een hopeloze innerlijke strijd is daarvan het gevolg. Een conflict dat pas stopt wanneer het pogen wordt gestaakt en opgezien wordt naar boven. Naar Hem die kan en zal doen waartoe de mens zelf niet in staat is. “Gode zij dank!”

Powered by RedCircle

Delen: