GoedBericht.nl logo
English Blog

de twee & de tien stammen (I)

29-09-2019 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 29 september 2019 in Zoetermeer

Na de dood van koning Salomo scheurde het koninkrijk van Israël in twee koninkrijken: in het zuidelijke twee-stammenrijk van Juda en het noordelijke tien-stammenrijk van Israël. Het tien-stammenrijk eindigde ten slotte in de Assyrische ballingschap en ongeveer anderhalve eeuw later eindigde ook het twee-stammenrijk in de Babylonische ballingschap. Zeventig jaar later echter, mag onder leiding van de Perzische koning Kores het hele volk terugkeren naar het gebied van Juda waarin Jeruzalem ligt. Vanaf deze tijd dateert ook de term ‘Joden’. Betekent deze naam een voortzetting van het twee-stammenrijk? Zo ja, wat is er met de tien stammen gebeurd? Waar zijn ze gebleven?  Op deze intrigerende en ook daarmee samenhangende vragen willen we graag eens dieper ingaan. Want er zit nogal wat aan vast…

Beluister of download de studie:

Powered by RedCircle

Bekijk of download de presentatie:

download

Delen: