GoedBericht.nl logo
English Blog

de rechtvaardigen onder de natiën

08-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet
8 oktober 2023, Benthuizen

In de beschrijving van Paulus’ reizen komen we ze soms tegen: de Godvrezenden. Ze worden onderscheiden van de Joden en ook van de Jodengenoten oftewel de proselieten. Het betreft mensen uit de natiën (‘heidenen’) die de ene God vereerden. In Romeinen 2 worden ze beschreven als rechtvaardige heidenen die de wet niet hebben maar van nature doen wat de wet gebiedt. Wat zal hun lot zijn bij de aanvang van de toekomende aeon (Mat.25)? En bij de grote witte troon (Openb.20)? Staan hun namen in “het boek des levens”?

Powered by RedCircle

Delen: