GoedBericht.nl logo
English Blog

de hoop van het Evangelie

14-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet
14 januari 2024, Benthuizen

Het Evangelie is een goed bericht omdat het werkelijk hoop geeft. Paulus spreekt in Kolosse 1:23 over “de hoop van het Evangelie”. Enkele verzen eerder (1:20) betoogde hij dat deze hoop universeel is: elk schepsel, hetzij in de hemel of op de aarde dat ooit vijandig gezind of vervreemd was, zal worden verzoend door het bloed van het kruis. Reeds in een vroeg stadium van de kerkgeschiedenis is deze boodschap van ‘alverzoening’ veroordeeld als ketterij. Dat komt omdat men niet standvastig en gefundeerd is gebleven in het Evangelie zoals Paulus dat overal onder de hemel heeft geheraut.

Powered by RedCircle

Delen: