GoedBericht.nl logo
English Blog

de goede belijdenis voor Pontius Pilatus

27-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet
27 maart 2022, Benthuizen

Paulus wijst zijn medewerker Timotheüs (1Tim.6:13) op het voorbeeld van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis getuigde. In deze studie willen we het Romeinse proces van Jezus voor Pilatus eens nader bezien. Wat maakte dat Pilatus zich wilde onttrekken aan ‘de kwestie Jezus’ om ‘zijn handen in onschuld te wassen’? En waarom refereert Paulus expliciet naar dit proces en wat kunnen wij hiervan leren?

Powered by RedCircle

Delen: