GoedBericht.nl logo
English Blog

De Gelijkenis Van De Zaaier

09-12-2007 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 9 december 2007 in het NH-hotel te Zoetermeer

om te verduidelijken?
Een illustratie geven zonder te vermelden wát het illustreert. Dat is wat Jezus deed toen hij aan de menigte gelijkenissen vertelde. Alom wordt gedacht dat het vertellen van gelijkenissen aan het grote publiek tot doel had om zaken te verduidelijken. Volgens de Bijbel is juist het tegendeel het geval. Jezus vertelde de gelijkenis van de zaaier aan het grote publiek, maar legde de betekenis slechts uit aan hen die hem er naar vroegen.

het huis en de zee
Gelijkenissen gaan over “de verborgenheden van het Koninkrijk”. Over het fenomeen dat sinds Israëls verwerping van de Messias, het Koninkrijk zich verborgen houdt onder de volken. Let daarbij niet slechts op wát Jezus vertelde, maar ook op hóe hij het vertelde. “. Jezus had zojuist het huis verlaten en zich bij de zee neergezet. Vervolgens is hij in een schip gegaan en van wal gestoken. Van de schare lezen we “ziende zult gij zien, maar het geenszins opmerken…”. Inderdaad, zij hebben niet opgemerkt dat “het huis” verwijst naar “het huis van Israël” en “de zee” naar de volken…

slechts een déél viel in goede aarde
De gelijkenis van de zaaier demonstreert hoe het overgrote deel van het zaad (= het woord van het Koninkrijk) bij Israël niet “in goede aarde viel”. De oren van het volk waren hardhorend geworden omdat de geestelijke leiders het Woord des Heren tot “wet op wet en eis op eis” hadden gemaakt. Terwijl het juist een belofte is van verademing en rust! Zij die dát verstonden droegen vrucht, “deels honderd-, deels zestig-, deels dertig-voud”! En dat is vandaag nog steeds niet anders…

Powered by RedCircle

Delen: