GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 30

16-12-2007 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 16 december 2007 in den Haag

poëet en profeet
Nadat de valse kroonpretendent (Absalom) van het toneel is verdwenen, keert David in Jeruzalem terug om zijn koninkrijk te herstellen. David’s huis wordt plechtig gewijd en naar aanleiding daarvan, componeert David de 30-ste palm. De woorden die David bezigt, blijken bij nader inzien vooral te slaan op “de Zone Davids”. Want niet David maar diens uiteindelijke erfgenaam zou daadwerkelijk “uit het dodenrijk opkomen” en daarmee “leven gegeven” worden. Ook in deze psalm is David niet slechts poëet – hij is een profeet!

een ogenblik duurt Zijn toorn
Schitterend om te zien hoe David inzicht geeft op het karakter van Gods oordelen en gerichten. Gods toorn is nooit een doel in zich, het is een middel om Zijn doel te bereiken. Gods toorn verhoudt zich tot Zijn welbehagen als een seconde tot een lang leven. Hoe zeer Gods toorn ook een realiteit moge zijn, men zou ze altijd moeten zien in het kader van Zijn oogmerken. Gods straffen zijn per definitie pedagogisch.

rouwklacht tot reidans
Psalm 30 is een lofzang op de God die verdriet omkeert in vreugde en de rouwklacht verandert in een reidans. Geen put zo diep of hij trekt er uit op – zelfs al is het een doodsput!

Powered by RedCircle

Delen: