GoedBericht.nl logo
English Blog

de gelijkenis van de ponden

04-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet
4 juni 2023, Urk

Vlak voordat Jezus in Jeruzalem arriveert en zijn discipelen in de veronderstelling leven dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden, vertelt Jezus hen een gelijkenis. Over een man van hoge geboorte die naar een ver land reisde om een koninkrijk in ontvangst te nemen en om daarna terug te keren. Bij zijn vertrek roept hij tien van zijn slaven en geeft hen elk een pond (= een munt) om handel mee te drijven. Bij zijn terugkeer roept hij zijn slaven en vraagt hen wat de gegeven pond heeft opgeleverd. Het spreekt voor zich dat deze gelijkenis doelt op de periode van Jezus’ afwezigheid, maar wat is dan de les precies? Wordt die in dit verhaal duidelijk gemaakt of juist verborgen?

Powered by RedCircle

Delen: