GoedBericht.nl logo
English Blog

De Doop Van Johannes

11-11-2007 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 11 november 2007 in het NH-hotel te Zoetermeer

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt was het verschijnsel van ‘dopen’ in Israël niet onbekend. De Hebreeën waren van oudsher bekend met “een leer van dopen”. Bij tal van gelegenheden doopte men zich – de zogenaamde ‘mikwah’. Het revolutionaire van Johannes de Dopers optreden was dat hij predikte dat men zich zou laten dopen. Dát was nieuw. Johannes doopte met het oog op de bekering van Israël. Het gedoopt worden in water is (slechts) een type van de doop waar het werkelijk om gaat: gedoopt worden in de Geest. Dát is de doop van Christus.

Powered by RedCircle

Delen: