GoedBericht.nl logo
English Blog

de bêma van Christus

25-02-2024 - Geplaatst door Andre Piet
25 februari 2024, Benthuizen

In de gangbare bijbelvertalingen heet het de ‘rechterstoel’. Maar is die weergave correct? In 2Korinthe 5:10 schrijft Paulus aan de gelovigen dat wij allen openbaar moeten worden voor “de bêma van Christus”. Daar vindt de uitreiking van de erekrans plaats voor de dingen die door het lichaam zijn verricht. Wat houdt dat in? En wanneer zal dat zijn? Leggen onze eigen prestaties dan toch gewicht in de schaal? Hoe verhoudt zich dat tot het feit dat we leven uit genade? Waaruit bestaat de erekrans?

Powered by RedCircle

Delen: