GoedBericht.nl logo
English Blog

David, Saul en de Gibeonieten

28-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet
28 januari 2024, Benthuizen

2Samuël 21 beschrijft een uiterst merkwaardige episode uit Davids leven. Reeds drie jaar is er hongersnood in het land en David verneemt van Godswege dat dit komt omdat er bloedschuld rust op het huis van Saul. In z’n ijver voor de Israëlieten had Saul namelijk de eed verbroken aan de (heidense) Gibeonieten door hen te doden. David wil deze schuld vereffenen en de Gibeonieten vragen ter vergelding zeven zonen uit het huis van Saul. Vanwege de aangrijpende reactie van één van de moeders krijgen de mannen ten slotte toch nog een waardige begrafenis. Dit alles vond plaats aan het begin van de gerstenoogst… en de hongersnood hield op.
Wat doet deze wonderlijke geschiedenis in de Bijbel en wat heeft het ons te zeggen?

Powered by RedCircle

Delen: