GoedBericht.nl logo
English Blog

David In Adullam

21-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 21 augustus 2011 in Rotterdam (Eben Haëzer)

David heet in de Bijbel een profeet. Dat heeft niet alleen betrekking op zijn woorden. Ook Zijn levensloop is profetisch.
Geboren in Bethlehem, groeide hij op als een schaapherder die zijn leven inzette voor z’n schapen. Werd gezalfd om koning over Israël te worden. Vermorzelde ‘de kop’ van de vijand.. maar werd sindsdien vervolgd door koning Saul. Het in deze tijd van verwerping dat David zich schuil houdt met een groep ‘ongeregeld’ dat zich bij hem heeft gevoegd.

Powered by RedCircle

Delen: