GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus’ Toespraak In Antiochië (III-Slot)

14-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 14 augustus 2011 in Zoetermeer

Tijdens zijn verblijf in Antiochië (in het huidige Turkije) wordt Paulus uitgenodigd een woord te spreken in de synagoge. We vinden daarvan uitgebreid verslag in Handelingen 13:15-41. Een belangwekkend verslag, vooral omdat het veel licht werpt op de aard van Paulus’ prediking onder de Joden.

In dit derde deel houden we ons bezig met het slot van Paulus’ toespraak in Antiochië en over de uitwerking die zijn woorden hadden. Paulus eindigt zijn toespraak met een cryptisch citaat uit de profeten waarin gezinspeeld wordt op Israëls ongeloof en ondergang maar ook op het wonderlijke werk dat God vervolgens zou werken. Maar voordat Paulus de volgende sabbat deze woorden nader kon toelichten, zou precies vervuld worden, wat hij had gesuggereerd. Terwijl de heidenen grote interesse toonden in “de genade Gods” die Paulus predikte, werden de Joden vervuld met jaloezie vanwege het verlies van hun bevoorrechte status.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: