GoedBericht.nl logo
English Blog

Dankdag…

08-11-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 8 november 2015 te Zoetermeer

Geen dankdag maar dagelijkse dank… in overvloed nog wel! Daarover spreekt Paulus in Kolosse 2:1-7. Bovenal voor wat vast en gegarandeerd is in Christus Jezus. Dat ontrekt zich volkomen aan het oog maar het staat zwart op wit beschreven in de brieven die de afgevaardigde van Christus Jezus voor de natien mocht schrijven. Het wijst op de grote GOD die alles, goed en kwaad in zijn hand heeft en een plaats geeft in zijn alles omvattend plan!

Powered by RedCircle

Delen: