GoedBericht.nl logo
English Blog

complotten & de Bijbel

06-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 6 september 2020 te Urk

Sommigen menen achter alles in het wereldgebeuren samenzweringen te zien. De meerderheid hecht liever geloof aan wat de mainstream-media ons voorhouden. Maar is het echt zo zwart-wit? Wat zegt de Schrift over deze aeon en de rol van waarheid en leugen daarin? Spreekt de Bijbel ook over complotten? Zo ja, wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen we nuchter, kritisch en bezonnen ons oriënteren in een wereld die vergeven is van hypes en verwarring?

Powered by RedCircle

Delen: