GoedBericht.nl logo
English Blog

Christus is opgewekt – de bewijzen!

07-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet
7 april 2024, Nieuw Buinen

De clou van Paulus’ prediking en ons geloof laat zich samenvatten in het feit dat Christus (als Eersteling) is opgewekt uit de doden. Tegen de achtergrond dat sommigen in Korinthe opstanding van doden ontkenden, ziet Paulus zich in 1Korinthe 15 genoodzaakt deze bewering te ontkrachten en de bewijzen op een rijtje te zetten dat Christus wel degelijk is opgewekt uit de doden. In deze studie volgen we Paulus’ betoog waarin hij aantoont dat dit historische feit onomstotelijk vaststaat!

Powered by RedCircle

Delen: