GoedBericht.nl logo
English Blog

Charismatisch? (I)

29-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van STUDIEDAG gehouden op 9 december 2012 in Zoetermeer

Het woord ‘charismatisch’ roept allerlei associaties op. De één denkt aan iemand met een grote persoonlijke uitstraling en een ander denkt aan sensationele uitingen als spreken in tongen, profeteren, gebedgenezing, visioenen, e.d.

Van de zeventien keer dat de Schrift spreekt van charisma, neemt Paulus daar zestien keer van, voor zijn rekening. Vooral in de Romeinen- en de eerste Korinthe-brief. Wat betekent het woord eigenlijk? Wat is een charisma? Hoe wordt dit begrip gebruikt? Waaruit blijkt iemands charisma? Deze studie is de aanloop naar de studie over 1Korinthe 13 (deel II) waar Paulus betoogt dat bepaalde charisma’s spoedig ‘over de datum’ zouden zijn.

Powered by RedCircle

Delen: