GoedBericht.nl logo
English Blog

Bezaleël Ben Hur

07-09-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 5 september 2010 in Eben Haëzer, Rotterdam

Bezaleël was de man uit de stam van Juda die het huis van God zou bouwen. Zijn naam staat voor ‘schaduw’, hoewel uit licht (Uri) voortkomend. Wat hij zou ontwerpen en bouwen is alles een schaduw, d.w.z. duister in zichzelf maar niettemin getuigend van het Licht. Bezaleëls grootvader was Hur, de man die we kennen van de top van heuvel, toen Amalek streed met Israël. Samen met Aäron ondersteunde deze de armen van Mozes om “de staf Gods” hoog te houden, omdat daarin het succes verzekerd bleek! Het spreekt van Hem die nu boven is gezeten en onze belangen in de aardse strijd behartigt. Opmerkelijk is verder dat de familie van Hur in het beloofde land de velden van Efratha en Bethlehem kreeg toegewezen. Allemaal hints die wijzen in de richting van de Messias. De Messias die weliswaar als “de Leeuw van Juda” ooit de scepter zal ontvangen, maar die nu, terwijl het volk van God door de woestijn reist, bezig is met de bouw van een geestelijk huis.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: