GoedBericht.nl logo
English Blog

Bartimeüs

10-01-2016 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 10 januari 2016 in Zoetermeer

In Marcus 10 wordt de geschiedenis verhaald dat Jezus bij zijn vertrek uit Jericho, de blinde bedelaar Bartimeüs geneest. Dat was een groot wonder, zoals trouwens meerdere blinden door Jezus langs die route waren genezen. Maar het was meer dan dat: het was een teken!

Powered by RedCircle

Delen: