GoedBericht.nl logo
English Blog

Adam & Christus

13-04-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 13 april 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood en de dood is door gegaan tot alle mensen. Zonder één uitzondering. U en ik hebben er niet voor gekozen om zondaar of sterveling te zijn. We zijn daartoe gesteld.
Maar let op: zoals in Adam alle mensen, zondaren en stervelingen zijn, zo zullen in Christus (de laatste Adam) ook alle mensen gerechtvaardigd en levendgemaakt worden! U leest het goed: alle mensen! Puur om niet. Hoezeer de religieuze wereld deze waarheid ook versmaadt – dit en niet minder is het Evangelie.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: