GoedBericht.nl logo
English Blog

De Roeping Van Samuël

27-04-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 27 april 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Een overbekend zondagschoolverhaal. Samuël die in de nacht wordt geroepen, echter niet, zoals verwacht, door Eli (onder wiens voogdij hij stond), maar door de HERE Zelf. De geschiedenis verwijst naar Hem die uit de dood voortkwam (Hanna was onvruchtbaar), de Eerstgeborene, Degene die (hoewel niet uit het huis van Aäron) niettemin de efod (= het hogepriesterlijk gewaad) droeg. Toen de jonge Samuël werd geroepen en bij de derde keer opstond (!), werd het duidelijk dat hij geroepen was om (niet Eli’s maar) Góds knecht te zijn. Aan het huis van Eli (type van het oude verbond) zou een definitief einde komen.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: