GoedBericht.nl logo
English Blog

Gaan Voor Goud!

30-03-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 30 maart 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Gelovigen zullen t.Z.t. verschijnen voor “de rechterstoel van Christus”, zo heet het. In werkelijkheid gaat het niet om een ‘rechterstoel’ maar om een (ere-)podium waar de prijzen zullen worden uitgereikt. Daar zal beloond worden wat de Heer gedurende ons leven d.m.v. ons heeft kunnen doen. Daarom ook, staat er geschreven dat Hij zal komen om “Zijn loon” aan ons uit te keren. Het gaat om Zijn werk en om Zijn verdiensten. Al het eigen werk (hout, hooi en stro) zal als in vlammen zijn opgegaan. Slechts Zijn werk, Zijn genade, Zijn beloften (goud, zilver en kostbaar gesteente) zullen waardevast blijken. Daarop zouden we in de wedloop (dat ons leven is), gefocused zijn. Afzien van al wat ons daartoe in de weg staat en slechts gericht op het verkrijgen van de erekrans, d.w.z. het delen van de rijkdom van Gods genade met anderen.

Powered by RedCircle

Delen: