GoedBericht.nl logo
English Blog

Adam & Christus (1)

08-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 8 oktober 2017 te Zoetermeer

In Romeinen 5 zet Paulus fundamenteel uiteen wat de positie van de mensheid is. Die is verankerd in haar stamvader Adam. Niet als keuze-optie maar als een gegeven feit. Het is de opmaat naar het beste bericht aller tijden…
Dit eerste deel is een bespreking van Romeinen 5 vers 12 t/m 14.

Powered by RedCircle

Delen: