GoedBericht.nl logo
English Blog

Hoe Rekent God?

13-09-2015 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 13 september 2015 te Zoetermeer

In Romeinen 6 beschrijft Paulus hoe God degene rekent, die Hem gelooft. Als één gemaakt met Christus Jezus. Zijn positie is onze positie. Hij stierf voor de zonde… en wij met Hem. Hij verrees uit de doden, eens voor altijd… en wij met Hem. Om “in nieuwheid van leven te wandelen”. Dat is geen gevoel en evenmin iets wat onze zintuigen ons ingeven. Het is rekenen zoals God ons (nu al) rekent. “Dood voor de zonde, maar levend voor God…”. Wat betekent dat “dood voor de zonde”? Is dat strijden tegen de zonde? Integendeel! Maar wat is het alternatief? En wat wil dat zeggen?

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: