English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

donderdag 24 mei – 20.00 uur
Bodegraven
thema: het Evangelie naar Johannes (vanaf 11:44)


Wie kan er zorgen voor iets lekkers bij de koffie tijdens het GB-weekend? Neem gerust mee, het wordt gewaardeerd!


GB-WEEKEND 25-27 mei
Voor wie overnachten in Maarn:

 

Voor wie de samenkomsten bezoeken:

Goed Belicht - Dagboek
donderdag, 24 mei

Exodus 2:10 – uit het water getrokken

… en zij noemde hem Mozes, want, zeide zij: ik heb hem uit het water getrokken.

Het is een bekende geschiedenis. Mozes was door zijn moeder te vondeling gelegd in een biezen kistje in de Nijl. Het was de rivier waarin alle Hebreeuwse jongetjes geworpen werden. De Nijl was voor de Hebreeërs feitelijk een begraafplaats. Het kistje waarin Mozes werd gelegd, heet in het Hebreeuws ‘tebah’, wat letterlijk ‘ark’ betekent. Het is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt voor het enorme schip dat Noach bouwde. Ook dat was een kist die ronddreef op de doodswateren waarin de toenmalige wereld was verzwolgen. De naam van Mozes en de achterliggende betekenis, getuigt daarom van redding uit de dood. Dat is het grote thema van heel de Schrift.

Toen op de dag van de opstanding een ‘vreemdeling’ zich bij de Emmaüsgangers vervoegde, maakte hij hen duidelijk dat de Christus moest lijden om alzo zijn heerlijkheid in te gaan. En dan lezen we dat “hij begon bij Mozes… en legde hun uit, wat in al de Schriften op hem betrekking had”. Het Goede Bericht spreekt van hem die als eersteling gered werd uit de dood. Niet als een verhaal of ideaal, maar als feit en een zekere verwachting!

Delen: