GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

 

zondag 11 december – Zoetermeer
thema: vergeten “totdat”s
INFO

Goed Belicht - Dagboek
vrijdag, 9 december

Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…

Zie, jullie huis wordt aan jullie verwoest overgelaten. Want Ik zeg jullie, jullie zullen Mij van nu aan niet meer zien, totdat jullie zeggen: Gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer.

Het is een paar dagen voor Jezus’ overlevering. Zojuist had Jezus in Jeruzalem een striemende rede gehouden tot de godsdienstige leidslieden. Een zevenvoudig ‘wee’. En dan huilt Hij a.h.w.: “Jeruzalem, Jeruzalem (…) hoe dikwijls heb Ik jouw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en jullie hebben niet gewild.”

Hoe aangrijpend is het moment dat Jezus afscheid neemt van Jeruzalem. De tempel zou verwoest worden en dit was zijn laatste publieke optreden. Men zou Hem niet meer zien…. totdat!

Jezus nam afscheid van een stad die Hem twee dagen later zou kruisigen. En toch was het afscheid niet definitief. Jeruzalem zal Hem eens weer begroeten. Hij zal zich weer laten zien! En dan zal Hij verwelkomd worden als degene die komt in de naam van de Heer. Wat een dag zal dat zijn!

Delen: