GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

donderdag 27 oktober in Rotterdam:
Thema: de tweede Bergrede
meer info >>

 

Goed Belicht - Dagboek
donderdag, 27 oktober

1Korinthe 3:20 – redeneringen van de wijzen

de Heer kent de redeneringen van de wijzen, dat ze zinloos zijn.

Het woord voor ‘redeneren’ in het Grieks, is direct verwant aan ons woord ‘dialoog’. Letterlijk: door-redeneren. Een redenering is een zekere gedachtegang met een conclusie. Het zijn juist de wijzen en intellectuelen die daarin geoefend zijn.

Wat in dit vers opvalt is dat de redeneringen van de wijzen ijdel worden genoemd. Van de onwetenden kunnen we het ons voorstellen, maar hoezo van de wijzen? Omdat “de wijsheid van de wereld” niet rekent met GOD. Daarmee deugt haar uitgangspunt niet en dat maakt al haar redeneringen zinloos en dwaas (1Kor.3:19).

Wat “de wijsheid van de wereld” te melden heeft over oorsprong, zin en doel van ons bestaan, is op voorhand zinloos. Want ware wijsheid begint met de erkenning van GOD (Ps.111:10).

Delen: