GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

Een spannend onderwerp vanmiddag ‘op Urk’. “Gods gerechtigheid” – wat is dat eigenlijk? Israël heeft het niet begrepen, schrijft Paulus. Maar hoe is het met de christenheid gesteld?

 

zondag 4 december – Urk
thema: onwetend van Gods gerechtigheid
INFO

Goed Belicht - Dagboek
maandag, 5 december

Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten

Laat elke ziel ondergeschikt worden aan superieure autoriteiten. Want er is geen autoriteit dan onder God.

In de dagen dat Paulus deze brief schreef aan de ekklesia te Rome, stond de beruchte keizer Nero aan het hoofd van het Romeinse rijk. Hij zou zich ontpoppen tot één van de meest gruwelijke dictators ooit in de geschiedenis.

Paulus predikte nooit revolutie. Er kunnen omstandigheden zijn dat je geen gehoor kúnt geven aan bepaalde bevelen van hoger hand. Maar dat verandert niets aan onze positie van onderdanigheid. De superieuren zijn geen verantwoording schuldig aan hun onderdanen. Dat is wel democratisch, maar niet Bijbels. Autoriteiten zijn verantwoording schuldig aan God, onder wie zij gesteld zijn.

Onderschikking aan de autoriteiten, dat is de boodschap van Paulus. Of machthebbers hun functie waardig vervullen of niet, is niet aan ons ter beoordeling. Zo’n houding van onderschikking bevrijdt ons van alle politiek geharrewar. De uitoefening van de macht mogen we overlaten aan hen die boven ons gesteld zijn. Dat betekent “een stil en gerust leven” (1Tim.2:2).

Delen: