English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 26 augustus
10.15 uur – Zoetermeer
thema: Gideon (4)


De laatste dagen zijn er problemen met de server. Daardoor is de site van tijd tot tijd moeilijk bereikbaar. Hopelijk kan dit gauw worden opgelost. Ondertussen dank voor uw geduld.

Goed Belicht - Dagboek
dinsdag, 21 augustus

Efeze 5:20 – danken over alles

… en muziek makend in jullie hart voor de Heer, terwijl jullie altijd danken over alles, in de naam van de Heer van ons, Jezus Christus, tot de God en Vader.

Paulus schreef: “wordt vervuld in geest (:19). Hoe anders dan door het woord van Christus (Kol. 3:16) die ooit verklaarde: “mijn woorden zijn geest en leven” (Joh.6:63). Het eerste effect van deze vervulling is dat het een mens laat zingen. Niet zo vreemd: het woord klinkt immers als muziek in de oren en logisch dat het zo ook naar buiten komt.

Het tweede effect dat Paulus noemt, sluit daar naadloos op aan. Vervulling “in geest” maakt dat we ook gaan danken. Ja, “… over alles”, voegt Paulus er aan toe. Jazeker, zelfs over moeite, verdriet en pijn. Natuurlijk zijn dat ‘minnen’ in ons leven en vanzelfsprekend zouden we ze liever niet zien. Maar GODS woord leert ons dat Hij alles ten goede keert en dat Hij van alle ‘minnen’, ‘plussen’ maakt. Het is dát besef dat dankbaar stemt. In plaats van te mopperen leren we akkoord te gaan met wat GOD plaatst in ons leven. Dan hebben we harmonie te midden van alles wat plaatsvindt. En dus danken we GOD als Vader!

Delen: