English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 22 oktober, 14.30 uur
Zeewolde
thema: klei in de hand van de Pottenbakker
info>>


GOEDBERICHT-CONFERENTIE in Garderen
Zaterdag 28 oktober – van 10.30 tot 16.30 uur
thema: 500 jaar reformatie

  1. hoezo een bijzondere conferentie?
    André Piet
  2. genade alléén – geloof alléén!
    Gerard Oudijn
  3. ‘Sola Scriptura’, 500 jaar later
    Menno Haaijman
  4. vragenbespreking

Toegang is gratis – opgave is nodig.
info>>

Goed Belicht - Dagboek
maandag, 23 oktober

Handelingen 28:27 – ultimatum verstreken

… opdat zij niet (…) met het hart zouden begrijpen en zij zich zouden omkeren en Ik hen zal genezen…

Heel het boek Handelingen staat in het teken van Israëls herstel in die dagen. Aan het begin van het boek (1:6) stellen de discipelen de vraag, of in die tijd het Koninkrijk voor Israël zou worden hersteld. De Heer geeft geeft een ontwijkend antwoord, maar wijst hen er op dat ze zijn getuigen zullen zijn. Te beginnen in Jeruzalem. Tot aan de dood van Stefanus klinkt daar dan ook hun getuigenis, bevestigd door vele wondertekenen. Maar tevergeefs. Jeruzalem verwerpt ook de opgewekte Messias.

Dan wordt Saulus van Tarsus geroepen, een dertiende apostel. Om naar de natiën gaan. Van Paulus’ kant geen oproep meer tot bekering van Israël. Integendeel, hij waarschuwt dat het ultimatum is ingegaan. Wanneer Paulus dan ook als gevangene in Rome is gearriveerd valt onherroepelijk het doek voor het volk. Het ultimatum is verstreken. Het volk bleek doof voor de boodschap en blind voor de vele wondertekenen. Nu kan Israël zich niet meer bekeren en is ook haar herstel in die dagen, van de baan. Paulus kondigt het officieel af. De vraag van Handelingen 1:6, is daarmee definitief beantwoord: niet in die dagen…

Delen: