English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 28 mei
Zoetermeer
INFO


Het prachtige boek ‘Eén voor allen‘ van Inge van Wijnen, is gratis verkrijgbaar (exclusief verzendkosten). Heeft u interesse, voor uzelf of om weg te geven? Schroom dan niet. INFO

Goed Belicht - Dagboek
woensdag, 24 mei

2Korinthe 4:17 – relativeren

Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt overtreffend tot overtreffend aeonisch gewicht van heerlijkheid voor ons…

Eigenaardig: het is uitgerekend in deze brief dat Paulus verhaalt over de zware druk waaronder hij voortdurend leefde. Gevangenschappen, geselingen, schipbreuken, honger, kou, naaktheid, talloze keren in levensgevaar. Het beschrijft Paulus’ leven in een notendop. Toch is hij er duidelijk over: hij noemt het “de kortstondige lichtheid van onze verdrukking”. Hij heeft recht van spreken.

Paulus zegt dit niet omdat hij ongevoelig was voor het lijden. Nee, hij heeft de verdrukking leren zien tegen de achtergrond van het “aeonisch gewicht van heerlijkheid” dat wacht. Dat is namelijk overtreffend in het kwadraat! De verdrukking op zichzelf genomen mag dan lang duren en buitengewoon zwaar zijn, in vergelijking met het super-overtreffend gewicht van heerlijkheid, stelt het nauwelijks wat voor.

Het lijden duurt een aantal jaren, hooguit decennia. Daarentegen de heerlijkheid die wacht, doorstaat de aeonen. En het gewicht ervan is zó groot dat ons huidig lichaam dit niet eens zou kunnen verdragen. Paulus bagatelliseert het lijden niet. Hij relativeert het: hij brengt het in relatie tot het gewicht van heerlijkheid dat aanstaande is. Wat een voorbeeld om zo in het leven te mogen staan!

Delen: