English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

 


De inschrijving voor het GB-weekend (24-27 mei) start ná de GB-conferentie. Ook volgen dan meer details.
Weekend-thema: het evangelie der heerlijkheid.

Goed Belicht - Dagboek
zaterdag, 17 maart

Efeze 2:4 – rijk in ontferming

Maar God, rijk zijnde in ontferming vanwege zijn grote liefde waarmee Hij ons liefheeft…

In de voorgaande verzen had Paulus in donkere kleuren de hopeloze toestand van de mensheid geschilderd. Onwetend, ongezeglijk, beheerst door driften,  begeerten en boosheid. En toch, zonder deze donkere achtergrond zou nooit de rijkdom van GODS ontferming hebben kunnen schitteren. Hij ontfermt zich over een armzalige wereld. Hij heeft haar zelf geschapen! Het is onmogelijk voor Hem om “de werken van zijn handen” te laten varen. Dat is GODS liefde. Onvoorwaardelijk. Geen zondaar of vijand zo groot, of zijn liefde overtreft het. Altijd. GODS liefde is zó groot en zijn ontferming zó rijk, dat geen mensenkind daarvan is uitgesloten. GOD wil dat alle mensen worden gered (1Tim.2:4) en Hij is ook daadwerkelijk de Redder van alle mensen (1Tim.4:10). Want ‘wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet’.

GODS grote liefde is een vast gegeven. Het is als een onfeilbaar kompas dat altijd richting geeft. Elk schepsel mag ervan verzekerd zijn. En wanneer GOD in een crisis (=oordeel) brengt, dan staat dat niet tegenover zijn liefde, maar het vloeit daar juist uit voort. Want GOD zet recht en brengt ook weer terecht. Iedereen!

Delen: