GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

 

zaterdag 8 oktoberGarderen
GoedBericht-conferentie
thema: achter het voorhangsel
(opgave is gratis maar nodig!)
meer info >>

Goed Belicht - Dagboek
maandag, 26 september

Jesaja 40:8 – alle vlees is gras

Alle vlees is gras (…) Gras verdroogt, bloesem verwelkt maar Gods woord houdt eeuw-ig stand.

De vergankelijkheid van de mens wordt op alle mogelijke manieren uitgebeeld in de Bijbel. Als een passerende schaduw of een verdwijnende damp. Of als een ademtocht: je ademt in bij de geboorte en even later adem je weer uit bij het sterven. En daartussen, laten we zeggen enkele tientallen jaren, verbeeldt de mens zich soms van alles. Maar nooit worden we meer dan we zijn: voorbijgangers.

Heel de aarde fungeert als een grote begraafplaats van zovele voorbijgegane generaties. We komen ter wereld, en in de bloei van ons leven lijken we vaak nog heel wat maar al gauw blijkt dat het groene gras verdort en de bloesem verwelkt. De vitaliteit neemt af en de schoonheid verdwijnt.

Al die wisselingen van tijden en generaties worden slechts getrotseerd door Gods woord. Hij heeft gesproken. Door zijn woord is alles tot stand gekomen en Hij heeft ook het laatste woord. Op dat woord, maar dan ook alleen op dat woord, kan een mens gerust bouwen, in leven en in sterven.

Delen: