English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 22 juli
10.00 uur – Den Haag
thema: Psalm 139 (1)

Goed Belicht - Dagboek
zondag, 22 juli

1Korinthe 2:14 – ziels en geestelijk

Maar een ziels mens ontvangt niet de dingen van de geest van God, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet kennen omdat het op een geestelijke wijze wordt beoordeeld.

In het gewone spraakgebruik halen we de begrippen ziel en geest hopeloos door elkaar. Maar het Woord van God onderscheidt beiden zeer nadrukkelijk (Hebr.4:12). In bovenstaand vers is sprake van een “ziels mens”.

Het woord ‘ziel’ in het Grieks is ‘psuche’ en daarin herkennen we ons woord psyche onmiddellijk. De ziel is dat wat de mens gemeenschappelijk heeft met het dier. Reeds in het eerste hoofdstuk van Genesis heten dieren ‘zielen’. De ziel spreekt van de zintuigen en de gevoelens die deze oproepen. Een “ziels mens” is een mens die zich laat leiden door wat de ogen zien, de zinnen verzet en het gevoel raakt. Wat gewoonlijk voor ‘spiritueel’ (=geestelijk) doorgaat is feitelijk puur ‘ziels’. Indrukwekkende kerkgebouwen, gebrandschilderde ramen, mooie gewaden, wierooklucht, sfeervolle muziek, enzovoort.

Het is het denkvermogen dat de mens onderscheidt van de dierenwereld. Een “ziels mens” doet wat hij voelt. Hij heeft geen antenne voor de dingen van God. Maar een “geestelijk mens” laat zich leiden door wat hij weet. Hij onderzoekt en beoordeelt.

Delen: