English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 22 april – 10.00 uur
Rotterdam 
onderwerp: de hoed en de rand

In 1Korinte 11 schrijft Paulus over de hoofdbedekking van de vrouw. Introduceert hij daarmee een nieuw gebruik? Wil hij dat vrouwen wanneer ze en public voorgaan  een hoofdbedekking opdoen? Of wil hij juist dat ze bij die gelegenheid hun hoofdbedekking niet zouden afdoen? En hoezo dan? Wat is er in het geding? Wat moeten zijn lezers perse weten?

INFO >>


Goed Belicht - Dagboek
zondag, 22 april

Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen

God echter, beveelt aan, de liefde van hemzelf tot ons, dat [toen] wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf.

Paulus betoogde eerder (:7) dat iemand niet zomaar zijn leven geeft voor een ander. Zoiets is een daad van ultieme zelfopoffering. Een zeldzaam verschijnsel onder mensen. Maar het bestaat. Sommigen zijn bereid voor een goede zaak te sterven.

Het uitzonderlijke van GODS liefde echter is dat zijn Zoon niet stierf voor rechtvaardigen, maar voor zondaars. Voor zwakken en goddelozen (:6). Zelfs voor zijn vijanden (:10). Paulus spreekt hier in de wij-vorm en sluit daarmee zichzelf dus in. Hijzelf was bij uitstek een voorbeeld van vijandschap. Hij hoorde bij degenen die fanatiek achter de moord op GODS Zoon stonden.

Het is voor zulke mensen dat Christus stierf. Zelfs de heftigste zonden en vijandschap kunnen GODS liefde niet ongedaan maken. Wat zeg ik? Juist dan bewijst GOD het ware karakter van zijn liefde. Ze overtreft elke zonde en vijandschap. Dus sluit ze niemand uit. Met goede daden kunnen we die liefde niet verdienen en met slechte daden kunnen we haar niet verliezen. Dát is de liefde GODS! Wie of wat zou ons daarvan ooit kunnen scheiden?

Delen: