GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

Zondag 31 juli, GoedBericht-samenkomst in Zoetermeer.
Thema: als de Olijfberg splijt (2)
meer info>>


Let op: ook zondag 7 augustus GoedBericht-samenkomst in Zoetermeer. Dus drie zondagen achtereen: 31 juli, 7 en 14 augustus.


Sinds vandaag (28-7) ziet u onder alle bijdragen icoontjes om gemakkelijk te kunnen delen via Whatsapp, Twitter of Facebook. Onder het motto: zegt het voort!

Goed Belicht
donderdag, 28 juli

Kolosse 1:4,5

….en de liefde die jullie hebben
tot in al de heiligen,
vanwege de hoop,
die weggelegd wordt voor jullie
in de hemelen…

Paulus had gehoord hoe het Goede Bericht van de genade van God, in Kolosse was ontvangen (1:6). Hij dankte daar voortdurend voor (1:3) en ook voor de liefde die er onderling was. Let dan vooral eens op het motief van die onderlinge liefde. Die liefde was vanwege de hoop die voor hen was weggelegd in de hemelen.

In de wereld is al of niet houden van, vooral gebaseerd op het verleden. Op wat een ander gedaan heeft, of juist niet. Men bekijkt en beoordeelt de ander door de bril van het verleden. Maar de Kolossers hadden een toekomst-bril op en keken zó naar elkaar. Zij hielden van elkaar in het besef van de stralende, hemelse toekomst die hen tezamen wachtte.

Met die hoop voor ogen, ziet men elkaar nu al als volmaakt en in heerlijkheid. Niet met een verleden, maar met een toekomst!

Delen: