English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 17 december, 10.00 uur
Den Haag
thema: waar is Davids zoon?
info>>


zondag 17 december, 16.30 uur
Urk
thema: Paulus & de verbonden (3)
        de beker van het nieuwe verbond
info>>

Goed Belicht - Dagboek
zondag, 17 december

Johannes 5:44 – eer van mensen

Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet zoeken?

Het zijn messcherpe verwijten die uit Jezus’ mond komen richting de geestelijke leidslieden van het volk. Hoewel ze aan “de heilige Schriften” hun reputatie ontleenden, lieten ze het eerlijk onderzoek van die Schriften na (5:39). Zouden ze dat wel doen, dan hadden ze geweten dat Jezus’ claims waar zijn. Maar ze waren geblokkeerd om de Schriften te geloven en daardoor ook om Jezus’ woorden naar waarde te kunnen schatten.

De theologen in Jezus’ dagen waren druk doende om bij elkaar eer in ontvangst te nemen. Het was in de Joodse wereld toen, niet anders dan in de christelijke wereld vandaag. Men zoekt promotie en kent aan elkaar eretitels toe. En erebaantjes. Je kunt b.v. promoveren op wat theoloog x of godgeleerde y heeft beweerd. En dan mag je een eretitel aan je naam toevoegen.

Autoriteit in de godsdienstige wereld is gebaseerd op zulke eer van mensen. Maar het is een kaartenhuis. Want het enige wat telt en blijvend is, is wat “er staat geschreven”. Ook al staat  gewoonlijk haaks op heersende tradities en geëerde opinies van mensen. Gods woord alleen houdt stand

Delen: