GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

 

zaterdag 8 oktoberGarderen
GoedBericht-conferentie
thema: achter het voorhangsel
(opgave is gratis maar nodig!)
meer info >>

Goed Belicht - Dagboek
dinsdag, 27 september

Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van God

Thans is echter buiten de wet om, rechtvaardigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen…

Over Gods rechtvaardigheid wordt gewoonlijk gedacht in termen van ‘vrouwe justitia’ die zaken in balans beoogt te brengen. Schuld en straf. De mens verdient straf en God vindt genoegdoening in Christus’ sterven die de straf plaatsvervangend zou hebben ondergaan.

Maar zulke ideeën zijn vreemd aan de Schrift. Alsof een rechtvaardig God niet zonder meer zou kunnen vergeven. De openbaring van Gods rechtvaardigheid was niet dat Hij zijn Zoon strafte om daarmee genoegdoening te ontvangen. Gods rechtvaardigheid eiste niet, maar gaf!

God had de wereld redding beloofd, “waarvan de wet en de profeten getuigen”. En belofte maakt schuld en daarom deed God recht aan die belofte, in de komst van Jezus Christus. Dat is de openbaring van Gods rechtvaardigheid: Hij vervult wat Hij belooft!

Delen: