GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

donderdag 23  februari
Rotterdam
thema: de tweede Bergrede (vanaf Mat.24:29)
INFO


zondag 26 februari
Zoetermeer
thema: de goede strijd!
INFO

Goed Belicht - Dagboek
vrijdag, 24 februari

Hosea 3:3 – vele dagen

En ik zeide tot haar: Vele dagen zul je blijven zitten; je zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen.

De profeet Hosea kreeg de nogal zonderlinge opdracht een hoer te beminnen. Waarbij de hoer expliciet een uitbeelding moest zijn, van het volk Israël dat andere ‘mannen’ (lees: goden) achterna liep (3:1). Hosea verwerft haar, maar in plaats van gemeenschap met haar te hebben, plaatst hij haar vele dagen in een soort van quarantaine. Daarmee moest hij een belangrijke profetische waarheid uitbeelden.

Treffend wordt in Hosea 3 de toestand van Israël in de afgelopen tweeduizend jaar neergezet. De prijs is betaald (Hosea is dezelfde naam als Jozua of Jezus) en het volk is gekocht. Niettemin is Israël ‘in de wacht gezet’ “voor vele dagen”. Zonder eigen koninkrijk, zonder offer en zonder hogepriester (3:4). Pas “na twee dagen” (Hos.6:1-3), d.w.z. na tweeduizend jaar zal Israël alsnog de stralende bruid worden en een nieuw huwelijksverbond in werking treden.

De twee millennia lopen bijna te einde. De derde dag, het grote Millennium waarop de bruiloft zal plaatsvinden (vergl. Joh.2:1) is aanstaande. Gods molens malen langzaam maar wel zeker!

Delen: