English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

donderdag 30 maart
Katwijk aan Zee (20.00 uur)
thema: in Paulus’ voetsporen (vanaf Hand.22:6)
INFO


Van 9 t/m 11 juni- GoedBericht-weekend in Maarn
Thema: lichtende sterren!
INFO

Goed Belicht - Dagboek
donderdag, 30 maart

Romeinen 5:18 – alle mensen!

Derhalve, zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling [kwam], zo ook door één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

Bovenstaand vers lijkt door haar telegramstijl op een wiskundige formule. Het bevat niet één werkwoord. Twee contrasten noemt Paulus. “Misstap” tegenover “rechtvaardigheidsdaad” en “veroordeling” tegenover “rechtvaardiging”. Maar ook twee overeenkomsten. Het is “één misstap” en “één rechtvaardigheidsdaad” en in beide gevallen zijn “alle mensen” daarbij inbegrepen. Adam at van de verboden vrucht en alle mensen zijn sindsdien veroordeeld om zondaren en stervelingen te zijn. Dat is ons lot, zo zijn we geboren. Maar, zo zegt Paulus, de impact van Christus’ ene rechtvaardigheidsdaad doet hiervan niet onder. Het rechtvaardigt “alle mensen”!

Heel het mensdom figureert in dit vers als lijdend voorwerp. U en ik hadden part noch deel aan Adams ongehoorzaamheid. Maar het veroordeelde ons allemaal tot de dood. Welnu, op dezelfde wijze, zal Christus’ rechtvaardigheidsdaad alle mensen rechtvaardigen. Hoe en wanneer is hier niet het onderwerp, slechts het feit wordt gesteld.

Paulus’ mededeling is zowel simpel als perfect. Een kind kan het begrijpen. “Alle mensen” delen erin. Niemand uitgezonderd. Dat maakt het tot een goed bericht! Of je het nu wilt of niet.

Delen: