GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 26 februari
Zoetermeer
thema: de goede strijd!
INFO

Goed Belicht - Dagboek
zaterdag, 25 februari

1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd

… opdat je daarin zult strijden, de ideale strijd…

Heel dikwijls vinden we in Paulus’ brieven de metafoor van oorlogsvoering. Paulus’ eigen leven was een demonstratie daarvan maar hij houdt het ook anderen voor, zoals hier Timotheüs. Je zou verwachten dat het uitdragen van het goede bericht dat o.a. inhoudt dat GOD Redder is van alle mensen, een louter feestelijke bezigheid is. Wat is er mooier dan mensen te trakteren op de meest blijde tijding?

De praktijk echter in een boze aeon, waarin de leugen regeert en de waarheid ten onder gehouden wordt, is dat het voortdurend op tegenstand stuit. Het wordt ontkend, weersproken en verdraaid. En de boodschappers ervan worden verguisd, gesmaad en uitgesloten. Om maar te zwijgen, zoals in Paulus’ geval, van gevangenis, marteling en doodstraf. Een lot dat hij trouwens vooral onderging van de zijde van orthodoxe-godsdienstigheid…

Uitkomen voor het goede bericht is vaak geen picknick. De rode loper wordt niet voor je uitgerold en populair wordt je er evenmin van. In een boze aeon betekent het strijd. Maar het is de voortreffelijke strijd! Te mogen behoren bij Gods keurkorps. En overal vlaggen neer te zetten van de triomf van Christus Jezus!

Delen: