English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

donderdag 27 september
20.00 uur – Bodegraven
thema: het evangelie naar Johannes


Goed Belicht - Dagboek
maandag, 24 september

Efeze 6:16 – het schild van het geloof

… terwijl jullie bij dit alles opnemen het deurvormige schild van het geloof waarmee jullie al de brandende projectielen van de boosaardige zullen kunnen uitdoven.

Ging het bij de voorgaande drie onderdelen om (kleding) aantrekken (6:14), nu volgen twee onderdelen die als wapens zouden worden opgenomen. Eerst is daar het schild. Letterlijk staat er een woord dat van ‘deur’ is afgeleid. Dit vanwege de rechthoekige vorm en het manshoge formaat. Een soldaat kon zich daarachter geheel verschuilen.

Dit schild is uiteraard defensief, puur ter verdediging. Maar strikt noodzakelijk. Want wat heb je aan een gordel, een borstharnas of goed schoeisel in een omgeving waar levensgevaarlijke, brandende projectielen op je worden afgevuurd? Slechts “het deurvormige schild” biedt daartegen bescherming.

Het deurvormige schild waarachter men geheel veilig is, is “het geloof” d.w.z. het vertrouwen op GOD en het be-amen van wat Hij zegt. Hebr.11:1 legt uit dat geloof de aanname is (hupostasis = onder-stelling), van wat verwacht wordt. In de geestelijke oorlog die gaande is krijgen we te maken met boosaardige aanvallen van “brandende projectielen”. Dat zijn alle redeneringen of beschuldigingen die ons gemakkelijk uit het veld kunnen slaan. Alleen achter het “het deurvormige schild van het geloof” vinden we daartegen beschutting.

Delen: