English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

Zondag 2 juli,
Rotterdam, Eben Haëzer (10.00 uur)
INFO

Goed Belicht - Dagboek
woensdag, 28 juni

Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…

De hemelen vertellen Gods heerlijkheid, en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen.

Psalm 19 valt uiteen in twee delen. Het eerste deel gaat over de hemelen en het tweede deel over de Torah (de Schriften). Wonderlijk hoe David aan de ene kant aan de hemelen werkwoorden toeschrijft die wij gewoonlijk reserveren voor de Schriften. De hemelen vertellen, verkondigen, prediken, spreken. En aan de andere kant heeft David het over de Schrift alsof het de schepping is. Ze verkwikt, ze verlicht, ze is kostbaarder dan goud en zoeter dan honing. Met andere woorden: de schepping is een Bijbel en de Bijbel is een schepping. Zoals de Schrift licht verspreidt zo gaat er een verkondiging uit van de hemelen.

Vers 2 boven deze rubriek is een fraai voorbeeld van twee parallelle zinnen. “De hemelen” komen overeen met “het uitspansel”. “Vertellen” met “verkondigt”. En “GODS heerlijkheid” met “het werk van zijn handen”. Let op: GODS heerlijkheid, dat is het werk van zijn handen. Zoals de heerlijkheid van een musicus het muziekstuk is wat hij componeert. In het muziekstuk leer je de componist kennen.

Niet óns levensverhaal is in de sterren te lezen maar GODS heerlijkheid. Jazeker, het Evangelie staat in de sterren geschreven!

Delen: