English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 26 maart
Zoetermeer 10.15 uur
thema: David gezalfd (1Sam.16)
INFO


Van 9 t/m 11 juni- GoedBericht-weekend in Maarn
Thema: lichtende sterren!
INFO

Goed Belicht - Dagboek
zaterdag, 25 maart

1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw

Ook liegt de Onveranderlijke van Israel niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij berouw zou hebben.

Het lijkt een kanjer van een tegenstrijdigheid die zich in 1Samuël 15 voordoet. Eerst wordt met nadruk verklaard dat GOD géén berouw heeft of kán hebben en even later (:35) wordt gezegd dat het God berouwde dat Hij Saul tot koning had gemaakt. Hoe kan dat? Beide uitspraken kunnen uiteraard niet tegelijk letterlijk en absoluut waar zijn.

Wanneer de Schrift spreekt over Gods berouw dan is dat een mensvormige manier van spreken. Zoals ze ook spreekt van zijn armen, ogen, oren, neus, ingewanden en zelfs van zijn achterste. Zulke aanduidingen zijn ‘menselijker wijs gesproken’. GOD is geest en daarom heeft Hij in de letterlijke zin des woords geen ledematen en organen. Maar om door ons verstaan te worden, sluit de Schrift zich aan bij ons begrip.

Maar bij zulk ‘bij wijze van spreken’ dienen we nooit te vergeten dat God GOD is en geen mens. Een mens is slechts beperkt in zijn kennis en krijgt daarom al te vaak spijt. Maar GOD is de Alwetende en staat nooit voor verrassingen. Hij vergist zich gelukkig niet en tast nooit mis!

Delen: