English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 25 maart
Zoetermeer (10.15 uur)
thema: Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (4)
van Salomo tot Kores
info>>De inschrijving voor het GB-weekend (24-27 mei) start ná de GB-conferentie. Ook volgen dan meer details.
Weekend-thema: het evangelie der heerlijkheid.

Goed Belicht - Dagboek
zaterdag, 24 maart

Efeze 2:11 – voorhuid genoemd

Daarom herinner je, jullie eens, de natiën in vlees, die ‘voorhuid’ genoemd wordt door de zogenaamde ‘besnijdenis’ (in vlees met mensenhanden), dat jullie in die periode (…) gasten waren van de verbonden van de belofte…

Vanaf dit vers gaat Paulus spreken over “jullie”, waarmee hij uitdrukkelijk doelt op gelovigen uit de natiën. Door Israëlieten werden zij  minachtend ‘de voorhuid’ genoemd, d.w.z. onbesnedenen. Dat was een puur vleselijk (lichamelijk) onderscheid. Dit onderscheid tussen Israël en de natiën speelt ook in het NT nog een grote rol. Zo was Jezus in zijn bediening op aarde “slechts gezonden tot het huis van Israël” (Mat.15:24). Mensen uit de natiën vergeleek hij met “hondjes’. En daar was zijn woord (brood) niet voor bestemd.

Ook in het boek Handelingen zien we dat de apostelen zich aanvankelijk uitsluitend richten tot Israël. Want eerst moest Israël tot geloof komen waarna de Messias zou terugkeren (Hand.3:19-21). Dat was nummer één op het programma.

Pas wanneer duidelijk wordt dat Israël het Evangelie verwerpt, gaat de deur naar de natiën open. Maar ook dan nog werden de onbesnedenen als gasten beschouwd. Vergeet dat niet, schrijft Paulus nu vanuit de gevangenis. Juist om kunnen te begrijpen hoe geweldig het geheim is dat hij nu uitvoerig bekend mocht maken.

Delen: