GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 4 september in Rotterdam – EH
thema: een geheiligd huis
meer info>>


Zaterdag 8 oktober
GoedBericht conferentie in Garderen
thema: achter het voorhangsel…
meer info>>

Goed Belicht - Dagboek
dinsdag, 30 augustus

1Korinthe 7:14 – geheiligd

Want de ongelovige man is geheiligd in de vrouw en de ongelovige vrouw in de broeder. Anders zouden immers de kinderen van jullie onrein zijn. Maar nu zijn zij heilig!

Paulus spreekt in deze verzen over de situatie waarbij één van beide huwelijkspartners ongelovig is. Voor de gelovige partner is dat geen motief om van de ander te scheiden. Want, zegt Paulus, de ongelovige man of vrouw is geheiligd, in zijn of haar gelovige partner. Niet de gelovige wordt ontheiligd maar de ongelovige wordt geheiligd! En dat geldt ook voor de kinderen in dat huwelijk. Zij zijn heilig, d.w.z. apart gesteld en op een plaats van zegen!

Let op dat er niet staat, dat de gelovige zijn of haar bést moet doen om de partner of de kinderen te heiligen. Sterker nog: wie dat probeert, negeert daarmee dat de heiliging een feit is.

God zegende ooit het huis van de ongelovige Potifar. Waarom? “… terwille van Jozef” (Gen.39:5) – die ene gelovige in dat huis. Geloof leeft dankbaar vanuit deze Goddelijke garantie: “zij zijn heilig”!

Delen: