GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 4 september in Rotterdam – EH
thema: een geheiligd huis
meer info>>


Zaterdag 8 oktober
GoedBericht conferentie in Garderen
thema: achter het voorhangsel…
meer info>>

Goed Belicht - Dagboek
woensdag, 31 augustus

Romeinen 10:3 – onwetend

Want onwetend aangaande de rechtvaardigheid van God, en de eigen rechtvaardigheid zoekende te doen staan, werden zij aan de rechtvaardigheid van de God niet onderschikt.

Paulus heeft het in deze passage over zijn orthodoxe volksgenoten. Aan ijver voor God ontbrak het hen niet. Ze gingen naar de synagoge, ze waren ‘bijbelgetrouw’ – maar niettemin vijanden van het Evangelie (Rom.11:28). Hoezo? Ze zochten hun eigen rechtvaardigheid op te bouwen. Heel vroom, maar het was ongeloof. Omdat men voorbij ging aan Gods rechtvaardigheid, die recht heeft gedaan aan zijn belofte. Daaraan valt niets te ‘werken’ –  het is volbracht!

Jezus Christus is de Redder van de hele wereld (Joh.4:42). Dat is een feit! Ook al weet de wereld het niet. Maar ja, degenen die het haar zouden moeten vertellen, willen het niet weten. Zij zijn druk doende om zoveel mogelijk mensen proberen te redden. Onwetend en niet gelovend het Goede Bericht dat de levende God een Redder is van alle mensen (1Tim.4:10)!

Delen: