GoedBericht.nl logo
English Blog

in memoriam: Wim Janse

06-03-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Afgelopen maandag (4 maart) bereikte mij het bericht dat Wim Janse (1947), de man achter de website Het Beste Nieuws, in de ochtend van die dag is overleden. Reeds sinds de millenniumwisseling had ik (tot voor enkele jaren terug), zeer regelmatig Skype-contact met hem. Wim woonde sinds 1974 in Middelburg waar ik hem samen met mijn vrouw één keer heb ontmoet. Het laatste jaar was hij opgenomen in een verzorgingshuis in Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen). Vrijwel heel zijn leven heeft hij getobd met zijn gezondheid en gedurende tientallen jaren was hij arbeidsongeschikt. Een jaar of wat terug werd bij hem Parkinson vastgesteld. In betrekkelijk korte tijd maakte dit hem tot een schim van wie hij ooit was. Van zijn welbespraaktheid en scherpe verstand bleef weinig over. Het viel hem aanvankelijk erg zwaar de arbeid te moeten staken aan de websites die hij beheerde.

Wim was zijn hele leven vrijgezel en leed een solitair bestaan. Hij was een gezellige, vlotte prater maar zijn rechtlijnigheid maakte hem niet altijd voor iedereen de makkelijkste in de omgang. Zijn roots lagen in Vlaardingen waar hij opgroeide in een gereformeerd milieu (‘Artikel 31’). Aan dat laatste had hij geen beste herinneringen en in de jaren ’60 en ’70 ontwikkelde hij een grote afkeer van alles wat met ‘de kerk’ te maken had.

Een grote ommekeer vond in zijn leven plaats toen hij in de jaren ’80 in aanraking kwam met bijbelstudies van Cor van Hoeven (Eben Haëzer, Rotterdam). De Bijbel ging voor hem leven en hij leerde de bijzondere boodschap verstaan zoals de apostel Paulus deze ooit onder de natiën verkondigde. Zelf schreef hij in augustus 2020 hierover:

En dan ineens vielen er een paar audio-cassettes in de brievenbus en ik beluisterde die. Ach, weer een stelletje van die dwazen. Maar toch…. na verloop van tijd begon de boodschap door te dringen, ook al vond ik het in het begin eigenlijk maar niks. Die mensen beweerden dat God alle mensen zal gaan redden!! Wow! En langzaam aan, ook al zat alles fysiek tegen (het was in de zeventiger jaren bij mij al foute boel) begon er iets te werken.
God houdt van ons, van ieder van ons. En ja, Hij hield en houdt ook van die ouderlingen in Artikel 31. Dat was wel even slikken, maar na verloop van tijd kwam die boodschap wel door. Het kon gewoon niet anders dan zo zijn. God redt, en niet de mens redt zichzelf.

Het vuur in Wim ging branden en in een vroeg stadium onderkende hij de grote mogelijkheden die internet biedt om de boodschap die hem lief was te verspreiden. Hij begon met de website Het Beste Nieuws die hij (technisch als hij was) ook zelf programmeerde. Later startte hij de website Schriftwoord waarin hij de Concordant Version naar het Nederlands omzette. Dat was een gedurfd initiatief aangezien hij noch het Hebreeuws, noch Grieks machtig was. Maar gewapend met een betrouwbare interlineair, concordanties en lexicons en met goede kennis van Engelse en Duitse concordante vertalingen is hij aan de slag gegaan. In een paar jaar tijd heeft hij een complete Nederlandse bijbelvertaling het licht doen zien! Dat is een prestatie van formaat, ondanks de gebreken die aan het project kleefden. Van dat laatste was hij zich ook bewust, maar Wim stond op het standpunt dat een vertaling zonder fatale kerkelijke dwalingen een must is. En als dat dan niet kon zoals het moest, dan moest het maar zoals het kon.

Naast de twee genoemde websites begon hij ook met The Herald of Gods Grace, waarop hij artikelen plaatste van een veelheid van schrijvers die allen (Bijbels) overtuigd waren van de alomvattende genade Gods. Een soortgelijk initiatief was de website Salvation of All, waar hij lezingen en studies van geestverwanten op plaatste vanuit zowel het Nederlandse, alsook het Engelse en Duitse taalgebied. Wie de man achter al deze websites was kwam je als lezer maar moeilijk te weten. Nooit ging het Wim om zichzelf te profileren, integendeel. De boodschap die hem gegrepen had, die zou worden verspreid en met alles wat in hem was heeft hij de laatste decennia daaraan gewijd. Regelmatig tref ik her en der mensen in het land die via de arbeid van Wim Janse in aanraking zijn gekomen met de boodschap van de Redder van allen. Zo heeft God hem mogen gebruiken!

Sterk leefde bij Wim ook de verwachting van de Heer tegemoet te gaan in de lucht (1Thes.4). Hier op aarde vond hij het vaak maar al te lang duren. Nu hoeft hij niet meer daarop te wachten want het eerst volgende bewuste moment dat hij zal beleven, gaat zijn verwachting werkelijkheid worden. Graag sluit ik af met Wims eigen woorden (uit dezelfde mail waaruit ik eerder citeerde):

We hebben een grote toekomst, beste vrienden, al moet de mensheid nog even door een zeer zware tijd heen.

Daarom werken we zolang onze Vader wil dat wij werken, en verspreiden we Zijn heerlijke boodschap tot zover we kunnen.

Nee, het was niet de kerk die mij gebracht heeft waar ik nu ben, het is onze hemelse Vader. Of misschien was de kerk wel Vader’s instrument dat nodig was om mij de bocht om te krijgen. Wie zal het zeggen. In ieder geval heb ik Hem zeer lief gekregen en dank ik Hem met al mijn vermogen.

Ik hoop dat onze Heer snel komt en wij altijd bij Hem mogen zijn. Dat moet toch ultiem geluk zijn? Ik zie er naar uit jullie (en die bij jullie horen) daar te zien. Samen Hem loven en prijzen. Heerlijk.

Hartelijke groet!
In Christus onze Heer verbonden!


De uitvaartdienst zal vrijdagmiddag 8 maart plaatsvinden om 13:30 in Zorginstelling De Molenhof, Molenstraat 14, 4543 CM Zaamslag, waarna aansluitend in Zaamslag de teraardebestelling zal plaatsvinden. In de zaal waar de uitvaartdienst wordt gehouden is beperkt ruimte voor dertig mensen.  

Delen: