GoedBericht.nl logo
English Blog

de zeventig jaarweken – update

28-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet
28 april 2024, Benthuizen

In de profetie van ‘de zeventig jaarweken’ beschrijft Daniël 9 de tijd vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen (o.l.v. Kores) tot op de Messias vorst. Zeventig cycli van sabbatsjaren (plus tien jubeljaren) zouden het zijn, dat wil zeggen: vijfhonderd jaren. De climax is de zeventigste jaarweek, dat is duidelijk. Maar hoe moeten we dit verstaan? Enkele recente ontdekkingen zijn de aanleiding voor deze update.

Powered by RedCircle

Delen: