GoedBericht.nl logo
English Blog

Zie, Het Was Lea…

09-03-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 9 maart 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Het verblijf van twintig jaren van Jakob in het buitenland (Genesis 28-32) is veel meer dan een verhaal of geschiedenis. Het staat model voor de twintig eeuwen van “het huis van Jakob” in de diaspora. Deze studie beperkt zich tot een tweetal scénes die we aantreffen in Genesis 29. De eerste gaat over de ontmoeting tussen Jakob en Rachel bij de bron en over de verbazingwekkende wegwenteling van de grote steen. De tweede scéne gaat over Jakob die zeven jaren werkt om met Rachel te kunnen trouwen. Maar de morgen na de trouwdag blijkt “zie, het was Lea”. In deze spreekwoordelijke teleurstelling “is een diepere zin gelegen”. De dubbele jaarweek die Jakob moest arbeiden voor Rachel is een type van de dubbele vervulling van de laatste jaarweek van Daniël 9. Zoals Lea staat voor het weinig aantrekkelijke “overblijfsel van Israël” in de tegenwoordige tijd, zo is Rachel een type van “gans Israël”, de toekomstige bruid, “schoon van gestalte en schoon van uiterlijk”.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: