GoedBericht.nl logo
English Blog

“In Zes Dagen” (II)

22-02-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Tweede presentatie gehouden op de studiedag 22 febr. 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

Genesis 1 is “de geschiedenis van hemel en aarde toen zij geschapen werden” (Gen.2:4). Niet: toen ze herschapen werden (=restitutieleer). De huidige schepping is van origine en in haar ontwerp vergankelijk. “Niet vrijwillig” schreef Paulus.

Adam en Eva werden geplaatst in een hof door God geplant. “Zeer goed”, maar volmaakt was deze wereld allerminst. De aarde moest worden onderworpen en de hof bewaard. De aarde was weerbarstig en de hof werd bedreigd. Adam en Eva hadden reeds vóór het eten van de verboden vrucht, weet van de dood.

In deze tweede presentatie worden enkele vragen n.a.v. deel I behandeld. O.a. over de restitutie-leer, de ‘ingebakken’ vergankelijkheid in deze schepping, de visie dat Genesis 1 openbarings-dagen betreft en de evolutieleer.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: