GoedBericht.nl logo
English Blog

“In Zes Dagen” (I)

22-02-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Eerste presentatie gehouden op de studiedag 22 febr. 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

Genesis 1 is de neerslag van wat Adam in de hof van Eden van God vernomen heeft over de schepping. Tevens wordt vermeld wannéér hij de woorden hoorde: “dag één”, “de tweede dag”, “de derde dag”, etc. De onderbreking tijdens de nachten (“en het werd avond en het werd morgen…”) is in dit perspectief vanzelfsprekend: niet Gód maar de mens hield nachtrust.

Genesis 1 verstaan als zesdaags, Goddelijk onderricht in de hof van Eden, elimineert de grote ongerijmdheden die de klassieke uitleg (“de wereld geschapen in zes dagen”) steevast oplevert. Dat geldt ook voor het conflict tussen de beide scheppingsverhalen (Gen.2: Adam geruime tijd vóór Eva geformeerd). Ook de hoge ouderdom van de aarde, de planten- en dierenwereld, is met deze lezing in volkomen harmonie.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: