GoedBericht.nl logo
English Blog

“Die Werpe De Eerste Steen”

09-01-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 9 januari 2011 in Zoetermeer.

Met de komst van veel moslims in ons land, is ook de discussie opgelaaid over de rol van geweldadige passages en voorschriften in de Koran. “Ook de Bijbel kent zulke passages en voorschriften”, wordt dikwijls tegengeworpen. Of: “steniging komt heel wat vaker voor in de Bijbel dan in de Koran”. Beide tegenwerpingen zijn juist maar tegelijk slechts een halve waarheid.

In deze bijeenkomst worden daar enkele overwegingen tegenover geplaatst. Kanttekeningen b.v. bij Psalm 137:9, dat geldt als een buitensporig gewelddadige tekst. Maar wordt daar over het verpletteren óf over het verstrooien en in veiligheid brengen van kleine kinderen gesproken?
Verder dienen we ons te realiseren dat de wet (de stenen tafelen) door de apostel Paulus een “bediening van veroordeling” en “een bediening des doods” wordt genoemd. Bedoeld om definitief vervangen te worden door de vrijspraak en het leven dat in Christus realiteit is geworden. Schitterend geïllusteerd in de geschiedenis van de overspelige vrouw die volgens religieuze leiders (de wet) gestenigd zou moeten worden, maar door Jezus wordt vrijgesproken. Elders heet de wet “een schaduw van de toekomstige goede dingen”. De stenen die doden blijken een anti-type te zijn van “de levende Steen”!

Powered by RedCircle

Delen: