GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus, Apostel Der Heidenen

16-01-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 16 januari 2011 in EH-Rotterdam.

Petrus en de overige apostelen brachten “het Evangelie van de besnijdenis”: de boodschap van Israëls Messias en het Koninkrijk dat openbaar zou worden wanneer Israël zich zou bekeren. Als blijkt dat Israel zich als een vijand van het Evangelie opstelt, roept God buiten Israëls grenzen een andere apostel. Een Romein. Om te vertellen dat het heil Gods i.p.v. naar Israël, nu naar de heidenen gezonden wordt.
Dat maakt Paulus tot een “apostel der heidenen”, d.w.z. een heidense apostel. Met een heidense boodschap (“het Evangelie van de voorhuid”) waarin de besnijdenis, de wet, en de speciale voorrechten van Israël geen rol spelen. Het is juist als heidense apostel dat Paulus zich richt tot zijn Joodse volksgenoten. Het was de bekroning van zijn werk om juist onder hen “enigen te redden” met zijn confronterende boodschap.

Powered by RedCircle

Delen: