GoedBericht.nl logo
English Blog

De Wapenrusting Van God (Deel 4)

06-06-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 6 juni 2010 tijdens een weekend in Maarn.

Wat heb je er aan om steenrijk te zijn (“gezegend met alle geestelijke zegen”) als je daar geen benul van hebt? Dan ben je op papier misschien ‘multi-miljonair’ maar in de praktijk straatarm… Efeze 6 gaat over de gelovige die stáát op zijn rijke bezit en daarin ook staande wil blijven. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend. Want dagelijks worden we blootgesteld aan de listen en methodieken van de tegenstander waardoor we gemakkelijk in de maalstromen van de wereld afdrijven en met recht ‘van ons stuk raken’. Om daartegen bestand te zijn reikt Paulus ons in Efeze 6 “de wapenrusting van God” aan. Niet om de overwinning te behalen maar om staande te blijven in de overwinning die een feit is!

In deze vierde studie wordt nader ingegaan op het fenomeen dat de gelovige weliswaar een onaantastbare rijkdom bezit in Christus (“met Hem gezeten in de hemelse gewesten”) maar dat het niettemin allerminst vanzelfsprekend is dat deze rijkdom ook daadwerkelijk genoten wordt. Dat laatste is slechts mogelijk wanneer we, de tegenstand ten spijt, staan en blijven staan in de genade en de overwinning die ons deel is in Christus.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: