GoedBericht.nl logo
English Blog

Uw Lichaam Een Tempel

20-07-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 20 juli 2008 in gemeente 'de Heere zal voorzien' te den Haag

In 1Korinthe 6:12-20 gaat Paulus nader in op het verschil tussen vrijheid en losbandigheid. Voor een gelovige in Christus Jezus is de vraag of iets al of niet geoorloofd is, per definitie buiten de orde. Paulus schrijft namelijk laconiek: alles is geoorloofd. Levend vanuit dit uitgangspunt worden dan heel andere vragen zinvol: is het nuttig? Bouwt het op? Verheerlijkt het God?
Eén ding moet daarbij in elk geval duidelijk zijn: het lichaam van wie gelooft is niet minder dan een tempel van Gods Geest. Een tempel, omdat GOD Zelf daar woning in gemaakt heeft. Een tempel… en dus bestemd voor de verheerlijking van GOD. Wie zich daarvan bewust is, zal zijn lichaam niet overgeven aan hoererij en daarmee zijn of haar lichaam ontwijden door ’tempel-prostitutie’. De grootste eer die we GOD kunnen bewijzen is Hem te nemen op Zijn Woord en te vertrouwen dat HIJ, Die ons rechtvaardigt óók Degene is die ons heiligt en reinigt. Dan staken we het (frustrerende) eigen proberen en zien we op naar Hem die in én door ons, bij machte is te doen wat Hij belooft.

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: