GoedBericht.nl logo
English Blog

Geen Kalme Reis… Deel II

13-07-2008 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op 13 juli 2008 in 2B-Home te Zoetermeer

Goede Havens verlaten, zou fataal zijn voor het graanschip, waarschuwt de gevangene Paulus. De leiding van het schip luistert niet, maar al gauw blijkt het gelijk van de apostel. Tijdens het vervolg van de dramatische vaart wordt hij het oriëntatiepunt. Een baken in zee. Het schip zal ten ondergaan, maar alle mensen zullen behouden aan land komen, zo laat Paulus hoopvol weten. Eerst wordt de lading van het graan prijsgegeven aan de zee, vervolgens laat men de ankers vieren en ten slotte breekt het schip in stukken. Het is alles een schitterende illustratie van Israëls lotgevallen tot aan 70 AD. De hoop van Israël (het aanbreken van het Koninkrijk in die dagen), maakt plaats voor Paulus’ goede bericht aangaande de Redder van alle mensen!

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: