GoedBericht.nl logo
English Blog

De Setting Van De Hebreeen-Brief (I)

13-06-2010 - Geplaatst door Andre Piet
Eerste presentatie gehouden tijdens studiedag op 13 juni 2010 in 2B-Home te Zoetermeer.

Hoewel de adressering van de Hebreeën-brief al sinds eeuwen een discussiepunt is, kan er niettemin nauwelijks twijfel over bestaan dat het opschrift “aan de Hebreeën” (in de oudste Griekse handschriften), volstrekt correct is. En de inhoud van de brief bevestigt dit vanaf het begin van hoofdstuk 1 tot aan het einde van hoofdstuk 13.

Het heeft altijd de aandacht getrokken dat de schrijver van de Hebreeën-brief zijn naam niet vermeld. Ofschoon het niet moeilijk is de hand van Paulus er in te herkennen. Niet voor niets is de Hebreeën-brief in de oudste manuscripten van het NT geplaatst tussen Paulus brieven. Het typisch Paulinische slot, de behandelde thema’s, de vermelding van de metgezel Timotheüs, etc, bevestigen dit alles slechts. Trouwens, volgens Petrus schreef Paulus ooit een brief aan “de besnijdenis”…
Blijft echter de vraag: waarom houdt de schrijver zich anoniem?

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: