GoedBericht.nl logo
English Blog

“Saulus, Anders Gezegd Paulus”

17-05-2009 - Geplaatst door Andre Piet
presentatie gehouden op 17 mei 2009 in Eben Haëzer, Rotterdam

Meteen, bij het begin van zijn eerste zendingsreis vindt de naamsverandering plaats: Saulus wordt Paulus. Op het eiland Cyprus komt Saulus in aanraking met de heidense stadsvoogd Sergius Paulus (!), die interesse toont in het Woord van God. Het is echter de Joodse magiër Elymas die de landsvoogd afkerig tracht te maken van het geloof. Aan aan Elymas wordt door “Saulus, anders gezegd Paulus”, in niet mis te verstane woorden, de wacht aangezegd. Tot op de gestelde tijd zou hij blind zijn, wat hij dan ook ter plekke wordt. De landvoogd is diep onder de indruk van wat hij meemaakt en gelooft “de leer des Heren”.

Het is deze gebeurtenis die typerend wordt voor Paulus’ bediening: het Joodse volk (> Elymas) toont zich vijandig t.o.v het Evangelie en wordt voor een zekere tijd verblind. Maar juist dáárdoor gaat de boodschap van “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus” naar de heidenen…

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: