GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus Op De Areopagus (II)

10-05-2009 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 10 mei 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.

In deze studie wordt het tweede gedeelte behandeld van Paulus’ beroemde toespraak op de Areopagus (Handelingen 17 vanaf vers 26). Een selectie van statements uit deze studie:

* De zeventig volkeren zijn gegroepeerd rond de twaalf zonen van Israël. Israël staat centraal in de volkerenwereld.
* Paulus vertelt zijn toehoorders dat zij “van Gods geslacht” zijn, d.w.z. deel uitmaken van Gods huisgezin. Onvoorwaardelijk…
* Het woord ‘bekering’ in onze vertalingen, is misleidend. Het grondwoord (metanoia) duidt niet op het d.m.v. een rite toetreden tot een godsdienst, maar op bezinning of na-denken.
* Alle mensen worden geacht GOD te kennen en te erkennen. Daarentegen is het kennen van Christus Jezus in de tegenwoordige tijd een niche (= voor enkelingen op ‘de markt’). Weggelegd voor degenen die daartoe bestemd en geroepen worden.
* De boodschap dat GOD de wereld rechtvaardig gaat oordelen is geen dreigement maar goed nieuws! Alles wat krom is gaat GOD rechtzetten!

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: