GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus’ Toespraak In Antiochië (II)

31-07-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 31 juli 2011 in Zoetermeer

Tijdens zijn verblijf in Antiochië (in het huidige Turkije) wordt Paulus uitgenodigd een woord te spreken in de synagoge. We vinden daarvan uitgebreid verslag in Handelingen 13:15-41. Een belangwekkend verslag, vooral omdat het veel licht werpt op de aard van Paulus’ prediking onder de Joden.

In dit tweede deel wordt nader ingegaan op de verzen 26 t/m 39. Het is het centrale deel van de toespraak. Paulus maakt “de mannen van Israël” bekend met het feit dat God de belofte aangaande Messias inmiddels vervuld heeft. Hij verhaalt over de verwerping van Jezus door Israëls leidslieden maar in het bijzonder ook over de opstanding van de Zoon van God. Hij lardeert zijn toespraak met citaten uit de Tenach en wijst hen tenslotte op de vrijspraak en rechtvaardiging die er is, door het geloof in Hem.

Beluister of download de studie:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: