GoedBericht.nl logo
English Blog

Effata

24-07-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 24 juli 2011 in den Haag, n.a.v. Marcus 7:31-37.

Op zijn terugtocht van Tyrus naar Galilea, wordt bij Jezus een doofstomme man gebracht. Omdat Jezus slechts gezonden was tot het huis van Israël en beslist geen ruchtbaarheid wilde veroorzaken, nam Hij hem apart van de schare en geneest hem. En hoe! Tot in detail verhaalt Marcus wat er gebeurde. Jezus verbood nadrukkelijk dit nieuws verder te vertellen… maar met een averechts effect.

De wonderen die Jezus deed, waren stuk voor stuk tekenen. Wonderen met een betekenis. Het steken van de vingers in de oren van de man, het spugen en het aanraken van de tong waren geen medische handelingen maar vormen een ‘sneak preview’ van wat de Heer vandaag “buiten de schare” om, onder de natiën doet. Hij opent oren, harten en monden!

Beluister of download de studie:

Bekijk de video:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: