GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus & De Twaalf

15-05-2004 - Geplaatst door Andre Piet
studiedag gehouden op 15 mei 2004 in Katwijk

Aan “de twaalf” was “het Evangelie der besnijdenis” toevertrouwd. Zij waren geroepen om Israël als natie op te roepen tot bekering zodat het Koninkrijk voor Israël in die dagen hersteld zou worden. Toen Israël het Evangelie afwees, werd (onafhankelijk van “de twaalf”) een andere apostel geroepen: Paulus. Als “apostel en leermeester der heidenvolken” heeft hij “het geheimenis” bekendgemaakt van Israëls tijdelijke verharding en van het verborgen werk dat God in deze tijd van onderbreking doet.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: