GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Hel & Verdoemenis

13-10-2004 - Geplaatst door Andre Piet
studiedag gehouden op 13 oktober 2004 in Rijnsburg

Deze termen lopen als een rode draad door het ‘evangelie’ dat in orthodoxe kerken gepredikt wordt. Van rooms tot zwaar gereformeerd tot uitbundig ‘ pinksteren’. Wat bedoelt men met deze termen? Hoe komt men er aan? En vooral: wat zegt de Schrift?
U zult verbaasd staan van de karikaturen die in de loop van de geschiedenis gemaakt zijn van Gods oordelen en straffen. Mythische en ook demonische verdraaiingen. Zeker, de Schrift is soms ‘eng’ concreet maar getuigt niettemin altijd van een God wiens handelen gericht is op het uiteindelijke heil van elk creatuur.

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Delen: