GoedBericht.nl logo
English Blog

intensive care

29-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden (thuis, van achter de PC) op zondag 29 maart 2020 in Rijnsburg

In Romeinen 8 schrijft Paulus over enerzijds over het zuchten van de schepping en ons zuchten als gelovigen, omdat ons lichaam nog steeds niet verlost is. Anderzijds schrijft hij ook over Christus die voor ons pleit aan de rechterhand Gods. Wat moeten we onder dat pleiten verstaan? Gewoonlijk wordt het uitgelegd alsof Christus daar als advocaat voor ons in de bres zou springen zodat God ons niet zou veroordelen. Een wanstaltige uitleg die suggereert dat God tégen ons zou zijn. Het is precies omgekeerd: dat Christus aan Gods rechterhand is hoeft God niet te overtuigen: het overtuigt ons! Christus’ geest woont in ons, om terwijl wij zuchten, ons met zijn belofte bij te staan!

Powered by RedCircle

Delen: